Università telematica internazionale UNINETTUNO

Obszar Badawczy

Obszar Badawczy

OBSZAR BADAWCZYProgramy i projekty badawcze prowadzone przez Uniwersytet lub poszczególne Wydziały UNINETTUNO

W UTIU prowadzone są badania naukowe w zakresie technologii stosowanych w procesach kształcenia. W badania te, prowadzone na szczeblu międzynarodowym, zaangażowani są naukowy z różnych dyscyplin (inżynierowie, informatycy, psychologowie, różni eksperci itp.). Badania opierają się na silnej interakcji pomiędzy teorią i praktyką.

 
Wyniki tych badań pozwoliły na stworzenie innowacyjnych metod realizacji procesów nauczania i przyswajania wiedzy, zarówno tradycyjnego, jaki i na odległość i mają istotny wpływ na teorie związane z procesem przyswajania, metodologią nauczania oraz interakcją na odległość. Z punktu widzenia ekonomicznego, wyniki w/w badań stały się także podstawą do rozwoju nowych modelów e-learningu. Działalność naukowa poszczególnych wydziałów jest ze sobą ściśle powiązana.
Poszczególne wydziały stworzyły odpowiednie struktury, nawiązał współpracę z laboratoriami naukowymi uniwersytetów kształcących metodą tradycyjną, z publicznymi i prywatnymi ośrodkami badań naukowych, na terenie Włoch, jak również za granicą. To pozwala wydziałom UTIU korzystać z zaawansowanych laboratoriów, aby prowadzić badania w poszczególnych sferach zainteresowań badawczych.
Międzynarodowy Uniwersytet Telematyczny UNINETTUNO jest Uniwersytetem kształcącym na odległość. Wszyscy studenci na świecie, bez ograniczeń wynikających z miejsca i czasu, mogą pogłębiać swoją wiedzę. Odległość, dzięki nowym technologiom, nie jest już przeszkodą a tworzenie i szerzenie wiedzy realizują najbardziej prestiżowe uniwersytety na świecie. Z UTIU uniwersytety z wielu krajów tworzą wspólne sieci wiedzy, studenci uczą się i poznają różne kultury. Oprócz fizycznej mobilności profesorów i studentów tworzy się także mobilność idei. W tamach Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego UNINETTUNO poszczególne uniwersytety poruszają się po otwartym niebie, bez granic i ograniczeń, określają wspólnie nową równowagę między jednością a różnorodnością. Jedność wartości i tradycji oraz różnorodność kultur i języków, tworzą nową wiedzę, jak również nowe wartości.
(Rektor UTIU Prof. M. A. Garito)

 

Headquarter

Corso Vittorio Emanuele II, 39
00186 Roma - ITALIA
C.F.: 97394340588
P.IVA: 13937651001

Certified mail

info@pec.uninettunouniversity.net

Student Secretariat

tel: +39 06 692076.70
tel: +39 06 692076.71
e-mail: info@uninettunouniversity.net

Videoconferencing

Library 1st floor: 90.147.90.157
Meeting Room 5th floor: 90.147.90.158

Do you need further information?

Give us your contact details


Ask for information