Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma 0669207671

Na tej stronie można znaleźć wszystkie adresy Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego Uninettuno pod którymi można uzyskać wszelkie informacje na temat sposobów zapisu, oferty formacyjnej i metod dydaktycznych wykorzystywanych przez Uniwersytet.
Siedziba
Corso Vittorio Emanuele II, 39 - 00186 Roma - Italy
C.F.: 97394340588
P.IVA: 13937651001
SDI account ID: KRRH6B9
Poczta elektroniczna
info@uninettunouniversity.net
Poczta elektroniczna certyfikowana
info@pec.uninettunouniversity.net
Bezpłatny numer (tylko z terenu Włoch) 
800 333 647
Sekretariat - Informacje na temat zapisów
Sabrina Tinarelli, Tiziana Giovannelli
tel: +39 06 692076.70 | +39 06 692076.71
mail: info@uninettunouniversity.net
Wydział Ekonomii
Raffaele Carracoy / Barbara Fiaccavento
tel: +39 06 692076.50
mail:
presidenza.economia@uninettunouniversity.net
masters.economics@uninettunouniversity.net
Wydział Prawa
Valentina Rizzo
tel: +39 06 692076.36
mail: presidenza.giurisprudenza@uninettunouniversity.net
Wydział Inżynierii
Enrica Pelle / Marco De Simone
tel: +39 06 692076.30
mail: presidenza.ingegneria@uninettunouniversity.net
Wydział Nauk Humanistycznych
Chiara Rotundo
tel: +39 06 692076.77
mail: presidenza.beniculturali@uninettunouniversity.net
Wydział Psycholo
Rossana Caramia, Francesca Casarella
tel: +39 06 692076.62
mail: presidenza.psicologia@uninettunouniversity.net
Wydział Komunikacji Społecznej
Emilia Cancellaro
tel: +39 06 692076.86
mail: presidenza.sdcomunicazione@uninettunouniversity.net
Pomoc techniczna
Fabrizio Cipriani
mail: webmaster@uninettunouniversity.net
Administracja/Dział kadr
mail: staff@uninettunouniversity.net
Skype:
info.uninettunouniversity