Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma 0669207671

Międzynarodowy Uniwersytet Telematyczny Uninettuno został powołany do życia dekretem Ministra Edukacji z dnia 15 kwietnia 2005 r. Ma prawo do nadawania tytułów akademickich licencjata, magistra i doktora oraz do prowadzenia studiów podyplomowych. 
 

Organizacja UTIU


UTIU powstał w oparciu o model dydaktyczny NETTUNO – Network per l’Università Ovunque. Jest to konsorcjum 43 uniwersytetów włoskich i zagranicznych, dzięki którym, od 1992 r., tysiące studentów ukończyło studia uczestnicząc w lekcjach za pomocą przekazu telewizyjnego i Internetu. Obecnie, większość tych uniwersytetów udostępnia UTIU struktury tj. laboratoria do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych, biblioteki, sale komputerowe i sale egzaminacyjne. UTIU powstał w oparciu o międzynarodowej sławy projekt Med Net’u (Mediterranean Network of Universities), który jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Eumedis, mającego celu utworzenie Uniwersytetu Euro-śródziemnomorskiego kształcącego na odległość.
 
W ramach Med Net’u, dzięki wsparciu przez rządy krajów partnerskich, powstała sieć 31 uniwersytetów z 11 krajów z obszaru Euro-śródziemnomorskiego (Algieria, Egipt, Francja, Jordania, Grecja, Włochy, Liban, Maroko, Syria, Tunezja i Turcja). 

 
l'immagine della home page dell’università
29 stycznia 2006 r. na Konferencji “Katania 3” dotyczącej realizacji “Euro-śródziemnomorskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego, nauki i badań”, 14 ministrów szkolnictwa wyższego, z różnych krajów śródziemnomorskich, podpisało wspólną deklarację wyznaczając sobie za główne cele umacnianie systemu nauczania na odległość w krajach basenu Morza Śródziemnomorskiego oraz rozwój Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego UNINETTUNO w oparciu o projekt Med Net’u.
 
Bez wątpienia dużym atutem UTIU jest fakt, iż udało mu się w dość szybkim tempie rozwinąć i rozszerzyć na szczeblu międzynarodowym zawierając umowy z krajami śródziemnomorskimi, z uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych, w Afryce, w Europie, w Ameryce Łacińskiej i w Rosji. Te umowy określają formy współpracy, dzięki którym możliwe jest nadawanie podwójnych lub wspólnych tytułów akademickich.

Jak się studiuje

 • Cały proces nauczania i przyswajania wiedzy odbywa się drogą internetową. Na portalu www.uninettunouniversity.net dostępna jest cyberprzestrzeń dydaktyczna, gdzie profesorowie prowadzą wykłady a studenci przyswajają wiedzę w kilku językach: włoskim, francuskim angielskim i arabskim, obecnie już też w języku polskim. Dzięki Internetowi student ma bezpośredni dostęp do wykładów, produktów multimedialnych, materiałów dydaktycznych, może wykonywać ćwiczenia, sprawdzać swoją wiedzę, zdawać egzaminy, ma także dostęp do tutoringu online, forum, chatu i stron tematycznych Wiki.
 • Cyberprzestrzeń Dydaktyczna
 • Zajęcia akademickie w Internecie odbywają się w makroprzestrzeni WEB zwanej cyberprzestrzenią dydaktyczną, gdzie realizowany jest cały proces nauczania. Dostęp do tej zakładki jest możliwy po otrzymaniu loginu i hasła i jest on odpowiednio dostosowany dla profesorów, tutorów i studentów. Te trzy kategorie użytkowników mają dostęp do tych samych informacji dotyczących poszczególnych przedmiotów. W czasie całego roku akademickiego, profesorowie i tutorzy mogą modyfikować lub zmieniać materiały dydaktyczne jak również dodawać nowe, podczas gdy studenci mają dostęp do indywidualnego konta, na którym mogą umieszczać materiały, informacje oraz osobiste notatki.
 • Student ma dostęp:
 • - do strony wykładowcy danego przedmiotu;
 • - do strony tutora.
 • Strona Web studenta
 • W cyberprzestrzeni dydaktycznej każdy student ma swoje konto, które zawiera: indywidualny plan dydaktyczny; notatnik, który pozwala na wizualizację terminów spotkań ustalonych przez tutora, “Moje wykłady na dzisiaj w telewizji” oraz wizualizację ramówki wideo wykładów, które będą transmitowane na kanale satelitarnym. Na swoim koncie student może kontrolować własny proces kształcenia.
 • Przestrzeń dydaktyczna
 • Na stronie wykładowcy danego przedmiotu i na stronie tutora znajduje się wydzielona przestrzeń dydaktyczna, gdzie umieszczane są materiały składające się na poszczególne kursy.
 • Wideoteka:
 • Punktem wyjścia w procesie nauczania są cyfrowe wideo-wykłady. Każdy wideo-wykład jest podzielony na poszczególne tematy i indeksowany, co daje studentowi możliwość wysłuchania zarówno całego wykładu, jak również możliwość wyboru tylko jednego tematu, w celu pogłębienia swojej wiedzy z danego zakresu. Każdy poszczególny temat połączony jest multimedialne i za pomocą hiperłączy z książkami, dokumentami, artykułami, tekstami ćwiczeń, wirtualnymi laboratoriami, wybraną bibliografią, oraz stronami Web zawierającymi linki i materiały wybrane przez wykładowców i tutorów.
 • Wirtualne laboratorium:
 • Jest to miejsce, w którym student w oparciu o metodę “learning by doing” łączy teorię z praktyką.


 • immagine del professore video 
   
 • Ćwiczenia on-line:
 • W tej zakładce umieszczone są interaktywne ćwiczenia on-line, połączone z tematami wideo-wykładów.
 • Tutoring on-line/wirtualna sala:
 • Wszyscy studenci podzieleni są na klasy liczące od 20 do 30 osób. Zaawansowany system nadzoru jakościowego i ilościowego, pozwala na stałe monitorowanie procesu przyswajania wiedzy każdego ze studentów, dzięki czemu możliwe jest zindywidualizowanie programu nauczania.
 • Tutoring na odległość może odbywać się:
 • - w sposób synchroniczny za pomocą czatu, wideo-czatu oraz systemów audio i wideo konferencji aktywnych w cyberprzestrzeni dydaktycznej, jak również trójwymiarowej sali wykładowej działającej na wyspie wiedzy w ramach profilu UTIU na Second Life
 • - w sposób diachroniczny poprzez narzędzia tj.: forum, wiki i social netework.
 • Wirtualna sala jest miejscem, gdzie następuje bezpośrednia interakcja pomiędzy profesorami, tutorami i studentami, gdzie następuje wymiana wiedzy.
 • W wirtualnej sali odbywają się rozmowy, interaktywne ćwiczenia praktyczne, zdalne egzaminy. Nauka odbywa się na zasadzie współpracy.
 • Wirtualna sala wykładowa na wyspie wiedzy UNINETTUNO na Second Life
 • Na wyspie wiedzy UNINETTUNO (Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego) awatary studentów i awatary profesorów/tutorów spotykają się w trójwymiarowym świecie Second Life. W sali tej odbywają się ćwiczenia praktyczne, egzaminy, wideo konferencje i zajęcia praktyczne kierowane przez awatary wykładowców/tutorów. Studenci i wykładowcy tworzą wiedzę i dzielą się nią nieustannie z osobami należącymi do różnych sfer politycznych, kulturalnych i różnych religii, prowadzą dialog i poznają różnice kulturowe a także uaktywniają procesy socjalizacyjne i tworzą nową wiedzę.
 • Czat, Forum, Wiki i Social Network
 • Dzięki tym narzędziom tworzą się wirtualne społeczności edukacyjne. Podczas całego procesu studiów organizowane są czaty tematyczne, fora dyskusyjne, Wiki i Social Network, gdzie studenci zadają pytania, wyrażają opinie i dyskutują na tematy związane z programem nauczania. W tych wirtualnych przestrzeniach łączą się inteligencje, następuje wymiana i przyswajanie wiedzy. Kultury i idee wykładowców, tutorów i studentów z różnych krajów na świecie konfrontują się w nieustannym procesie wzajemnej wymiany. 
 

Kadra naukowo-dydaktyczna


Wszyscy wykładowcy UTIU, prowadzący wideo-wykłady i będący autorami wielu materiałów dydaktycznych, są profesorami uniwersyteckimi o światowej sławie, pochodzą z prestiżowych uniwersytetów zarówno włoskich, jak i zagranicznych. Profesorowie uniwersyteccy, naukowcy i eksperci są wykładowcami i tutorami, którzy kierują procesem przyswajania wiedzy naszych studentów.

immagine della porta virtuale dell’università

 

Oferta dydaktyczna


Wydział Ekonomii
 
• Studia licencjackie w zakresie ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem
• Studia licencjackie w zakresie ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym

Wydział Prawa
• Studia licencjackie – specjalizacja: ekspert prawny ds. rozwoju i internacjonalizacji przedsiębiorstw

Wydział Inżynierii
• Studia licencjackie w zakresie inżynierii cywilnej i środowiskowej
• Studia licencjackie w zakresie inżynierii informatycznej
• Studia licencjackie w zakresie inżynierii zarządzania

Wydział Nauk Humanistycznych
• Studia licencjackie w zakresie zarządzania dobrami kulturalnymi

Wydział Psychologii
• Studia licencjackie w zakresie edukacji psychospołecznej

Wydział Nauk Komunikacji Społecznej
• Studia licencjackie w zakresie komunikacji, dziennikarstwa i reklamy

Studia Podyplomowe
• Kultury i polityki europejskie Euro-śródziemnomorskie
• Health Management
• Doświadczenia traumatyczne i/lub stresujące: zapobieganie i strategie działania
• Design Management
• Fashion Management
• Zarządzanie mikrokredytem
• Finanse nieruchomości
• Administracja finansowa i kontrola zarządzania
• Management of Digital Economy
• Psychologia kliniczna: ocena i porady psychologiczne
• Prawo i polityki europejskie

 

Rekrutacja

Rekrutacja na studia przeprowadzana jest wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem sekretariatu administracyjnego, na stronie www.uninettunouniversity.net. Płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
 

Technologie

Używamy następujących technologii: Internetu, telewizji satelitarnej oraz systemów wideokonferencji. Nadawczo-odbiorcze anteny satelitarne stworzyły sieć technologiczną, która nie tylko łączy Międzynarodowe Centrum w Rzymie z Centrami Technologicznymi obecnymi we Włoszech, w Europie i w krajach basenu Morza Śródziemnego, ale dzięki szerokopasmowemu Internetowi o dużej przepustowości i satelitom, pozwala wszystkim partnerom łączyć się, aby dzielić się wiedzą oraz tworzyć i przekazywać wiedzę. Poprzez sieć telewizji satelitarnej RAI NETTUNO SAT 1, która emituje przez 24 godziny na dobę wykłady uniwersyteckie, na platformie HotBird 13° Est (EUTELSAT), która pokrywa swoim zasięgiem całe terytorium Europy, Północną Afrykę i Bliski Wschód. Dzięki telewizji satelitarnej UTIU następuje demokratyzacja dostępu do wiedzy. We Włoszech można oglądać RAI NETTUNO SAT 1 na kanale 822 na platformie Sky lub używając jakiegokolwiek innego dekodera satelitarnego.

immagine della rete fra le università mediterranei

 

Uniwersytet bez granic


Wszystkie tytuły i dyplomy są uznawane prawnie we Włoszech, w Europie i w niektórych krajach basenu Morza Śródziemnego. W ramach Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego UNINETTUNO, wybitni wykładowcy z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie prowadzą wykłady w realnym i wirtualnym świecie Internetu w następujących językach: włoskim, francuskim, angielskim i arabskim.
Marzenie stało się rzeczywistością: na UTIU możesz studiować w dowolnym miejscu na świecie, bez ograniczeń miejsca i czasu.

immagine della sala di produzione video