Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma 0669207671

To Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO είναι από τα μοναδικά ιδρύματα που δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα. Στο  UNINETTUNO, διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές από τα πιο σημαντικά Πανεπιστήμια του κόσμου όπου υλοποιούνται προγράμματα σε διάφορες γλώσσες τόσο σε πραγματικές αίθουσες όσο και σε εικονικές οι οποίες βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα: μπορείτε να παρακολουθήσετε το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO από όπου και αν βρίσκεστε. Η απόσταση, ο χώρος και ο χρόνος δεν αποτελούν κανένα εμπόδιο!

Tρόπος Οργάνωσης


Η δομή του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει το Διεθνές Κέντρο, Σχολές, Τίτλους Σπουδών και Τεχνολογικά Κέντρα. Τα Τεχνολογικά Κέντρα βρίσκονται στην Ιταλία και στο εξωτερικό και είναι διαθέσιμες υπηρεσίες προς τους φοιτητές. Είναι εξοπλισμένες με την τεχνολογία που είναι απαραίτητη έτσι ώστε να τους ακολουθεί στα εξ’ αποστάσεως προγράμματα. Σαν αποτέλεσμα οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε διδακτικές δραστηριότητες οι οποίες είναι μαγνητοσκοπημένες συναντήσεις. Αυτές οι τοποθεσίες αποτελούν ένα πραγματικό σημείο συνάντησης για φοιτητές, καθηγητές και βοηθούς καθηγητές. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για προφορικές εξετάσεις και σεμινάρια. Τα διοικητικά όργανα είναι η Επιτροπή των Προέδρων, ο Πρόεδρος, ο Πρύτανης, η Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, τα Συμβούλια των Σχολών, η Ομάδα Αξιολόγησης και η Επιτροπή των Εξεταστών.
l'immagine della home page dell’università

 

Τρόπος Μελέτης


Το βασικό διδακτικό εργαλείο είναι το Διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον www.uninettunouniversity.net η πρώτη παγκόσμια πύλη όπου είναι δυνατόν να διδάξετε και να μάθετε σε πέντε γλώσσες- Αραβικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Eλληνικά. Σύμφωνα με την άποψη της παιδαγωγικής ψυχολογίας συμβάλλει  στην εφαρμογή μιας ολικής διαφορετικής εκπαίδευσης και ενός διδακτικού μοντέλου  που μπορεί να επιτύχει τις ακόλουθες αλλαγές στα μαθησιακά δρώμενα.  
 Από την δασκαλοκεντρική στη μαθητοκεντρική μάθηση.
 Από την μετοφορά γνώσης στην οικοδόμηση της.
 Από την παθητική και ανταγωνιστική μάθηση στην ενεργή και συνεργατική.
Με αυτό το νέο μοντέλο που έχει προταθεί από την παιδαγωγική ψυχολογία ο κάθε φοιτητής ατομικά γίνεται το επίκεντρο της εκπαιδευτικής μάθησης. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια καθοδηγείται από μια νέα φυσιογνωμία: τον τηλεματικό καθηγητή/βοηθό καθηγητή ο οποίος έχει την ευθύνη να διευκολύνει την διαδικτυακή μάθηση και την επικοινωνία μέσω των απαραίτητων εργαλείων. Οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά στην δημιουργία  του μαθησιακού περιβάλλοντος. Έτσι μπορούν να αποκτήσουν γνώση με ατομική προσπάθεια αντί να λαμβάνουν παθητικά τις πληροφορίες. Οι προσεγγίσεις στην διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης γίνονται συγχρονικά και διαχρονικά. Υπάρχουν μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις μαθημάτων, εργασίες εξάσκησης στο διαδίκτυο (επίσης μέσω εικονικών εργαστηρίων) και εξ’ αποστάσεως βοηθητικές διδασκαλίες μέσω μαγνητοσκόπησης και ακουστικής συνομιλίας. Υπάρχουν επίσης οι δημόσιοι χώροι συνομιλίας και οι τηλεδιασκέψεις.
 

Εργασίες εξάσκησης και εικονικά εργαστήρια. .

Οι Μαγνητοσκοπημένες Παραδόσεις Μαθημάτων μεταδίδονται μέσω Ιντερνέτ στο δορυφορικό κανάλι  RAINETTUNNOSAT1. Λειτουργούν ως το επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας όπου ο κάθε φοιτητής μπορεί να μάθει με ένα πιο εμπλουτισμένο τρόπο. Οι ψηφιακές μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις χαρακτηρίζονται από το  θεματικό τους περιεχόμενο, την αλφαβητική σειρά των θεμάτων που διαπραγματεύονται καθώς επίσης και από υποσημειώσεις και γραφικά εικονίδια. Κάθε μαγνητοσκοπημένη παράδοση χωρίζεται σε δύο θέματα. Αυτό δίνει την δυνατότητα για μια πιο ενεργή και φιλική χρήση. Στην πραγματικότητα είναι εφικτό να παρακολουθήσετε ολόκληρη την μαγνητοσκοπημένη παράδοση και να γίνει επιλογή ενός θέματος που θα μελετηθεί εις βάθος. Οι διαφάνειες που παρουσιάζονται από τον καθηγητή κατά την διάρκεια του μαγνητοσκοπημένου μαθήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βοηθητικά μαθησιακά υλικά.                            
Διδακτικός Κυβερνοχώρος: στον διδακτικό κυβερνοχώρο μπορείτε να βρείτε τις σελίδες του καθηγητή και του βοηθού καθηγητή. Έτσι ο φοιτητής έχει πρόσβαση στα μαθησιακά υλικά και στις ψηφιακές μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις με τις υποσημειώσεις τους παρέχοντας στους φοιτητές εμπλουτισμένα κείμενα και επιλογές πολυμέσων όπως: βιβλία, βιβλιογραφίες, κείμενα και διαδικτυακές αναφορές οι οποίες έχουν επιλεχθεί από τους καθηγητές.
Εξ’ Αποστάσεως  Βοηθητική Διδασκαλία: Η διαδικτυακή διδασκαλία είναι οργανωμένη σε τάξεις,  με ένα υψηλό σύστημα ημερήσιου προγράμματος το οποίο αντιπροσωπεύει και αναγνωρίζει κάθε χρήστη καθιστώντας γνωστές τις λειτουργίες και επιλέγοντας συγκεκριμένες συναντήσεις ενδιαφέροντος. Αυτό το σύστημα περιέχει την υψηλότερη επικοινωνία ανάμεσα στον  τηλεματικό καθηγητή/βοηθό καθηγητή και στον χρήστη/φοιτητή μέσω των χώρων συνομιλιών τόσο των ακουστικών όσο και των διαδικτυακών, των χώρων συζητήσεων και των τηλεδιασκέψεων.                       
Εικονική Αίθουσα Διδασκαλίας: Εδώ είναι το περιβάλλον όπου η άμεση εποικοινωνία ανάμεσα σε καθηγητές, φοιτητές και βοηθούς καθηγητές μπορεί να πραγματοποιηθεί. Στην εικονική αίθουσα διδασκαλίας οι φοιτητές χρησιμοποιούν επικοινωνιακά εργαλεία,  ολοκληρώνουν τις πρακτικές εργασίες και υποβάλλονται σε δοκιμασίες αξιολόγησης. Εδώ οι φοιτητές μπορούν να συνδιαλέγονται και να μαθαίνουν με ένα συνεργατικό και αμοιβαίο τρόπο. Μέσω συνανήσεων και χώρων συνομιλιών, η γνώση μπορεί να μεταδοθεί και  οι έννοιες να ανταλλάσσονται με ένα τρόπο έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η αποτελεσματική μάθηση. Υπάρχει μια συνεχής αλληλοεπίδραση η οποία  προκύπτει από πολιτιστικές ανταλλαγές και από μια διακίνηση ιδεών μεταξύ καθηγητών, βοηθών καθηγητών και φοιτητών από διάφορα μέρη του πλανήτη.  

Ποιοί είναι οι Διδάσκοντες


Οι διαλέξεις των προγραμμάτων που προσφέρει το πανεπιστήμιο UNINETTUNO διδάσκονται από καθηγητές οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια όλου του κόσμου καθώς επίσης από ερευνητές και από ειδικούς υψηλού επιπέδου.

Πώς να αποκτήσετε πανεπιστημιακό τίτλο
 


Οι τελικές εξετάσεις του κάθε μαθήματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα μελέτης ολοκληρώνονται σε προσωπικό επίπεδο ακολουθώντας ένα προσχεδιασμένο πρόγραμμα όπως έχει αποφασιστεί από τους επικεφαλείς ή από τους διευθύνοντες του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO. Οι εκπαιδευτικές  αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου, οι μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί πρωτύτερα και οι αντίστοιχες αναγνωρίσεις που αποκτώνται στο εξωτερικό λαμβάνονται επίσημα υπόψη.  


Τι μπορείτε να μελετήσετε


Το Πανεπιστήμιο έχει την έγκριση να απονέμει ακαδημαϊκούς τίτλους οι οποίοι είναι νομικά αναγνωρίσιμοι στην Ιταλία και στο εξωτερικό και σχετίζονται: με προπτυχιακές σπουδές, εξειδικευμένες σπουδές, μεταπτυχιακούς τίτλους και με διδακτορικά.
Την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010, λειτουργούν έξι σχολές με τριετή χρονική διάρκεια:
Σχολή Οικονομίας
Οικονομικά και Διαχείριση Επιχειρήσεων (Class 17)
Διαχείριση Τουριστικών Επιχειρήσεων  (Class 17)
Σχολή Νομικής
Νομικός Ειδικός στην Ανάπτυξη Εταιρειών και στη Διεθνοποίηση Επιχειρήσεων (Class 2).
Σχολή Μηχανικής
Πολιτική και Περιβαλλοντική Μηχανική – D.M. 270/2004(Class L-7)
Πολιτική Μηχανική - D.M. 509/99(Class 8)
Πληροφορική Μηχανική(Class 9)
Διαχείριση Μηχανικής  (Class 10)
Σχολή Φιλολογίας
Διαχειριστής Πολιτιστικών Αγαθών  (Class 13)
Σχολή Ψυχολογίας
Ψυχοκοινωνικές Σπουδές - D.M. 270/2004 (Class L-24)
Ψυχοκοινωνικές Σπουδές D.M. 509/99(Class 34)
Σχολή Επιστήμη Επικοινωνίας
Επικοινωνία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Διαφήμιση  - D.M. 270/2004 (Class L-20)

Πώς να εγγραφείτε


Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί εξ’ολοκλήρου μέσω του Διαδικτύου πληρώνοντας τα πανεπιστημιακά δίδακτρα με πιστωτική κάρτα ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Για αυτή την εγγραφή είναι απαραίτητο να δώσετε μια ηλεκτρονική διεύθυνση. Η διαδικτυακή φόρμα περικλείει όλες τις διοικητικές δραστηριότητες. Αυτές περιλαμβάνουν τις ημερομηνίες των εξετάσεων,  τις εγγραφές για τα προγράμματα και αιτήσεις για πιστοποιητικά τόσο σε διαδικτυακές όσο και σε εκτυπωμένες μορφές. Το κόστος των πανεπιστημιακών διδάκτρων είναι 2.000 ευρώ. Η πρώτη δόση είναι 1.000 ευρώ και πρέπει να πληρωθεί την χρονική στιγμή της εγγραφής. Η Γραμματεία θα επιβεβαιώσει την εγγραφή στέλνοντας σας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιέχει τον αριθμό εγγραφής πανεπιστημίου, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Πανεπιστήμιο χωρίς σύνορα


Το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO είναι ένα εξ’αποστάσεως Πανεπιστήμιο χωρίς τοπικές αποστάσεις.
Όλοι οι πολίτες του κόσμου μπορούν να έχουν πρόσβαση στην γνώση χωρίς χωρικούς,  χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς. Οι αποστάσεις δεν αποτελούν πλέον κανένα εμπόδιο. Χάρη στη νέα τεχνολογία, η ανάπτυξη και η διάδοση της γνώσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω συνεργασίας με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO δημιουργήθηκε αρχικά με αυτό το πνεύμα. Οι φοιτητές μπορούν να διευρύνουν την γνώση τους, διαβάζοντας και μαθαίνοντας για διάφορους πολιτισμούς. Με αυτό το τρόπο μπορούν να διευρύνουν την μαθησιακή τους εμπειρία με παραγωγικό και συνεργατικό τρόπο. Φθάσαμε σε ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο μέσω από μια σειρά διεργασιών. Σαν αποτέλεσμα του αρχικού βήματος χάρη στην επιτυχία του Τηλεματικού διδακτικού συστήματος με την συμφωνία του NETTUNO- Διαδικτυακό από το Πανεπιστήμιο Ovunque χιλιάδες Ιταλοί και ξένοι φοιτητές έχουν αποκτήσει κάποιο τίτλο σπουδών χρησιμοποιώντας  την νέα τεχνολογία (δορυφορική τηλεόραση και διαδίκτυο μέσω δορυφόρου), αποκτώντας έτσι ένα τίτλο απευθείας από τα αρμόδια μέλη του Ιταλικού Πανεπιστημίου.   Χάρη στο δεύτερο βήμα με την διεθνή επιτυχία του Med Net’U (του Μεσογειακού Διαδικτύου των Πανεπιστημίων), το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως μέρος του προγράμματος Ευμέδης, το οποίο δημιουργήθηκε από μια ομάδα αποτελούμενη από 31 συνεργάτες 11 χωρών της Ευρω-Μεσογειακής περιοχής. Με το Διεθνή Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO, Πανεπιστήμια διαφορετικών χωρών έχουν δημιουργήσει από κοινού ένα δίκτυο  γνώσης  “στη φυσική ικανότητα των καθηγητών και των φοιτητών χάρη στην χρήση της νέας τεχνολογίας προστίθεται η κίνηση των ιδεών. Τα σύνορα έχουν ξεπεραστεί…και ο πολιτισμός απαιτεί μια παγκόσμια διάσταση. Τα Πανεπιστήμια κινούνται κάτω από ανοικτούς ουρανούς, χωρίς σύνορα και έχουν επιτύχει νέες ισορροπίες μεταξύ ενότητας και πολιτιστικής ποικιλομορφίας όχι μόνο για να παραχθεί νέα γνώση αλλά για να δημιουργηθούν επίσης, νέες ιδέες”.
(M. A Garito)
Tο βήμα στην ποιότητα δεν περιορίζεται μόνο στο διδακτικό προσωπικό,  στο γραφείο του φοιτητή, αλλά από τον ατομικό υπολογιστή του καθένα στα κορυφαία παγκόσμια πανεπιστήμια.