Images
Z dniem 8 czerwca 2009 Międzynarodowy Uniwersytet Telematyczny UNINETTUNO wzbogaca swoja ofertę dla studentów o dodatkowe usługi doradcze w zakresie pomocy organizacyjnej oraz pomocy psychologicznej.

Centrum Doradcze

 

Centrum Doradcze Wydziału Psychologii ma na celu zapewnienie (zarówno studentom jak i kandydatom na studentów) dostępu do pomocniczego obszaru rozwiązywania problemów w zakresie:

  • · użytkowania skomputeryzowanego systemu
  • · tworzenia grup naukowych w oparciu o technologię web
  • · organizowania pracy w zakresie różnych dyscyplin

Centrum Doradcze ma na celu także:

  • · stworzenie Studentowi możliwości porozumiewania się i wymiany poglądów z profesorami z jego wydziału, którzy mogą udzielić mu wskazówek odnośnie organizacji pracy własnej z użyciem narzędzi komputerowych, zapewnionych przez Uniwersytet
  • · stworzenie centrum do bezpośrednich spotkań, które ułatwią uczestnictwo w procesie nauczania, opartym na samonadzorze i posługiwaniu się skomputeryzowanymi narzędziami szkoleniowymi
  • · umożliwienie rozpoznania strategii w pełni umożliwiającej sprawowanie nadzoru nad nowymi obszarami nauczania i pełne wykorzystanie zasobów Uniwersytetu
  • · promowanie i rozwijanie indywidualnych umiejętności Studenta w zakresie zarządzania skomputeryzowanym procesem przyswajania wiedzy, niezbędnych mu w wirtualnym uczestnictwie w zajęciach i w samodzielnym korzystaniu z dostępnych narzędzi
  • · rozwijanie motywacji do pracy poprzez promowanie poczucia przynależności do społeczności studenckiej z wykorzystaniem sieci, włączając do niej (owej społeczności) również kolegów studenta z innych uczelni
  • Dane kontaktowe:

Centrum doradcze Wydziału Psychologii znajduje się w Rzymie, na terenie Uniwersytetu, przy Corso Vittorio Emanuele II nr 39 – drugie piętro.

Centrum jest czynne we środy, w godz. 15-18. Istnieje możliwość telefonicznego umówienia spotkania, w środy lub czwartki rano pod numerem: 00 39 06 692 07625 – prosić dr Mariangelę Cersosimo.

lub elektronicznie:

m.cersonimo@uninettunouniversity.net

Centrum Pomocy Psychologicznej

 

Centrum Pomocy Psychologicznej zapewnia wsparcie psychologiczne dla studentów wszystkich wydziałów, którzy doświadczają emocjonalnie stresujących sytuacji, wynikających z problemów natury osobistej i/lub relacyjnej. Doradztwo psychologiczne ma formę spotkań, podczas których przeprowadzany jest wywiad psychologiczny, mający na celu analizę przyczyn zgłoszonych problemów.

Centrum Pomocy Psychologicznej:

· zapewnia studentowi możliwość rozmowy z psychologiem o problemach, które napotkał na swojej drodze edukacyjnej – problemach natury osobistej, relacyjnej a także o tych,

związanych ze studiami

· umożliwia rozpoznanie najlepszych strategii do pokonania wewnętrznego niepokoju oraz do przezwyciężenia problemów, z którymi zetknął się w czasie studiów

· promuje i zwiększa autonomiczne zdolności studentów do zarządzania pracą własną

· wspiera studenta w analizie jego/jej własnych metod przyswajania wiedzy, podkreślając aspekty pozytywne a modyfikując negatywne

· pomaga studentowi radzić sobie ze strachem i lękiem, występującymi podczas sesji egzaminacyjnych wymagających osobistego udziału

Dane kontaktowe:

Centrum doradcze Wydziału Psychologii znajduje się w Rzymie, na terenie Uniwersytetu, przy Corso Vittorio Emanuele II nr 39 – drugie piętro.

Centrum jest czynne we wtorki, w godz. 15-18. Istnieje możliwość telefonicznego umówienia spotkania, w poniedziałki i środy rano: pod numerem telefonu: 00 39 06 692 07625 – prosić dr Silvię Cimino lub dr Marinellę Paciello

lub elektronicznie:

l.cerniglia@uninettunouniversity.net; m.paciello@uninettunouniversity.net