Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma 0669207671

Ta strona nie jest dostępna w języku polskim.

NABÓR NA STUDIA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Włoch nr 270 z dn. 22 października 2004 roku, kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej lub inny dyplom uzyskany zagranicą, uznawany za równoważny. Nie zezwala się na jednoczesne zapisy do kilku szkół (więcej niż jednej) lub zapisy na większą ilość kierunków (na tej samej uczelni) niż jeden.  

Immatrykulacja na Międzynarodowy Uniwersytet Telematyczny UNINETTUNO odbywa się jedynie online. Podczas zapisów kandydat będzie poproszony o podanie swojego adresu mailowego.

Aby przystąpić do procedury immatrykulacji należy:

  1. Wejść na zakładkę Sekretariat administracyjny
  2. Dokonać rejestracji nowego konta, wykorzystując przy tym wskazówki systemu. Pod koniec rejestracji zostaną wygenerowane: nazwa użytkownika i hasło. Należy ich używać jedynie w obszarze o ograniczonym dostępie
  3. Wejść do obszaru ograniczonego dostępu sekretariatu studentów, posługując się nazwą użytkownika i hasłem, wygenerowanymi w trakcie zapisu
  4. Dokonać immatrykulacji online, podając wymagane dane. Następnie należy określić wybraną formę płatności – wpisowe można uiścić poprzez płatność kartą online lub w formie przelewu. Zobacz także Informacje dotyczące opłat za czesne.

Dane, niezbędne do wykonania przelewu:

Nazwa odbiorcy: Universita Telematica Internazionale UNINETTUNO
Via del Corso, n. 226 00186 Roma
00-186 Roma
IBAN: IT46 G030 6905 0201 0000 0070 068
BIC BCITITMM (jedynie dla przelewów zagranicznych)
(Bank: IntesaSanPaolo SpA)
W przypadku płatności przelewem należy wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na następujący adres: info@uninettunouniversity.net lub na fax: +39 06 69207621, lub też fundacja@fundacja-innowacja.pl fax: +48 22 8770726.
UNINETTUNO potwierdzi immatrykulację, wysyłając e-mail z numerem indeksu, ID użytkownika oraz hasłem dostępu do platformy e-learningowej.
W przypadku problemów z procedurą immatrykulacji prosimy o kontakt:
fundacja@fundacja-innowacja.pl
tel. +48 22 836 79 70
fax. +48 22 877 07 26