Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma 0669207671

Ingegneria informatica (Ακαδημαϊκό έτος 2018/2019) - Ingegneria Informatica (ad esaurimento)

التحليل العقديΜαγνητοσκοπημένο μάθημα

ν. μαθήματος 1: the set of complex number
   تمهيد

   الأعداد العقدية

   خواص العمليات على الأعداد العقدية
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 2: Conjugate of complex numbers
   تمهيد

   الشكل الديكارتي للعدد العقدي

   مرافق العدد العقدي وخواصه
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 3: Moduli of complex numbers
   تمهيد

   المعنى الهندسي للأعداد العقدية

   طويلة العدد العقدي وسعته

   بعض خواص القيمة المُطلقة
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 4: Absolute value properties Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 5: The n-th roots of complex numbers
   تمهيد

   الجذر النوني للعدد العقدي

   الشكل الأسي للعدد العقدي - صيغة تايلور
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 6: Complex Functions
   تمهيد

   تعريف التابع العقدي

   النهايات و الاستمرار
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 7: Limits and Continuity
   تمهيد

   النهايات و الاستمرار

   الشكل الديكارتي للتابع العقدي
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 8: Complex differentiation
   تمهيد

   مشتق التابع العـقدي

   الاستمرار و الاشتقاق
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 9: Cauchy – Riemann Equations -
   تمهيد

   شرطا كوشي – ريمان

   التوابع التحليلية الأولية - علاقتا أولر
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 10: Euler formula
   تمهيد

   توابع الجيب و الجتا

   علاقتا أولر
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 11: Logarithms and Exponents
   تمهيد

   التابع اللوغاريتمي - Logz-

   القوة
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 12: Complex Integral
   تمهيد

   تكامل التابع ذي المتحول الحقيقي

   خواص التكامل العادي

   التابع الأصلي
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 13: The line integral
   تمهيد

   تعريف المنحنى

   التكامل على طول المنحنى
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 14: Antiderivatives
   تمهيد

   أمثله أخرى على التكامل

   التابع الأصلي
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 15: Cauchy - Goursat Theorem
   تمهيد

   نظرية كوشي – كورسات

   الحالة العامة
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 16: Cauchy Integral Formula
   تمهيد

   صيغة كوشي التكاملية

   الخواص الأساسية للتوابع التحليلية
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 17: Taylor and Maclaurin Series
   تمهيد

   متسلسلات تايلور و ماكلورين
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 18: Laurant Series
   تمهيد

   متسلسلات لورانت

   نظرية لورانت
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 19: The other Formulas Of Cauchy
   تمهيد

   متراجحات كوشي

   التوابع الصحيحة

   نظرية ليوفيل

   نظريه الباقي

   الاصفار و النقاط المتفردة والأقطاب
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 20: Residue theorem
   تمهيد

   نظريه الباقي

   أمثله على حساب الباقي
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 21: Laplace transforms I
   تمهيد

   وجود تحويل لابلاس

   الرتبة الأسيه
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 22: Laplace transforms II
   تمهيد

   نظرية

   أمثله أخرى على تحويل لابلاس
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 23: Inverse of Laplace transform
   تمهيد

   صيغه برموج التكاملية

   معكوس تحويل لابلاس
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 24: Convolution property and Dirac delta function
   تمهيد

   خاصية التلاف

   تابع ديراك

   حلول معادلات تفاضلية
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai
ν. μαθήματος 25: Fourier transforms
   تمهيد

   أمثله أخرى على تحويل لابلاس

   تحويلات فوريير

   نظرية التلاف
Πηγαίνετε στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα Mashhoor Refai