Università telematica internazionale UNINETTUNO

Ingegneria civile e ambientale (Academic Year 2019/2020) - Costruzioni, Estimo e Topografia

التحليل الرياضي والجبر الخطي


Διαφάνειες

ν. μαθήματος 1: مدخل إلى حساب التفاضل والتكامل
   حساب التفاضل والتكامل

   النهاية

   المساحة الداخلية لقطع مكافئ

   تربيع القطع المُكافئ
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 2: الأعداد الحقيقية
   تعريف المجموعة

   القوانين الجبرية للمجموعات

   أنواع مجموعات الأعداد

   R الخواص الجبرية للمجموعة

   المتباينات

   الجوار

   الضرب الكرتيزي
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 3: الدوال الحقيقية
   مفهوم الدالة

   عناصر الدالة

   مجال و مدى الدالة
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 4: تصنيفات الدوال
   الدالة

   دالة زوجية

   دالة فردية

   دالة تزايدية

   دالة دورية

   المعادلة الجديدة
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 5: الدوال الأولية
   دالة القوة

   الدالة الأسية

   الدوال المثلثية

   العلاقات المثلثية الكافية

   العلاقات الزائدية الكافية
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 6: الدوال المؤلفة
   الدوال المؤلفة في الهندسة

   fog طريقة إيجاد
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 7: الدوال العكسية
   خطوات الحصول على الدالة العكسية

   الخطوات لرسم منحني الدالة العكسية

   الدالة اللوغاريتمية

   نظرية الدالة العكسية لدالة مؤلفة
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 8: النهايات
   نهاية متتابعة

   نهاية الدالة

   النهاية من جهة واحدة

   النهايات غير المحدودة وعند اللانهاية
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 9: نظريات على النهايات
   النظريات الأساسية

   نهايات الدوال المثلثية

   نظرية الانضغاط

   العدد e

   الدوال الأقوى تأثيراً
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 10: الاتصال
   تعريف الاتصال

   نظريات الاتصال

   الاتصال على فترة

   نظرية القيمة الوسيطة

   نظرية القيمة القصوى
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 11: الاشتقاق أو التفاضل
   تعريف المُشتقة

   قابلية الاشتقاق على فترة

   قوانين الاشتقاق

   مشتقات الدوال الأولية

   التفاضلات
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 12: مشتقة الدالة العكسية والمؤلفة والضمنية
   مشتقة الدالة العكسية

   مشتقة الدالة المؤلفة

   المشتقة الضمنية والبارامترية

   الاشتقاق المتتالي
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 13: تطبيقات على التفاضل
   نظرية القيمة المتوسطة و صيغة تيلور

   التقريب
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 14: الصور غير المعينة وقاعدة لوبيتال
   الصور غير المُعيَّنة

   نظرية كوشي للقيمة المتوسطة

   قاعدة لوبيتال

   التحدب والتقعر والقيم القصوي

   التحدب والتقعر
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 15: القيم العظمى والصغرى لدالة
   تعريف القيم القصوى المحلية

   الاختبار الأول للقيم القصوى المحلية

   الاختبار الثاني للقيم القصوى المحلية

   تعريف القيم القصوى المطلقة لدالة
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 16: رسم المنحنيات
   رسم المنحنيات

   الخصائص البيانية للدالة
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 17: المشتقة العكسية أو التكامل غير المحدد
   معنى التكامل غير المحدد

   ملاحظات على المشتقة العكسية

   خواص التكامل غير المحدد
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 18: التكامل بالتعويض
   التكامل بالتعويض

   طريقة إكمال المربع
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 19: التكامل بالتجزيء
   التكامل بالتجزيء

   صيغة الاختزال المتتالي
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 20: التكاملات المثلثية والزائدية
   التكاملات المثلثية والزائدية

   قواعد الأس الفردي والزوجي
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 21: التعويضات المثلثية والزائدية (إزالة الجذور)
   أنواع التعويضات

   طريقة إزالة الجذور

   التعويض بنصف الزاوية
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 22: التكامل بالكسور الجزئية
   التكامل بالكسور الجزئية

   حدود خطية و تربيعية

   بعض التكاملات
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 23: التكامل المحدد
   التكامل المحدد كنهاية لمجموع ريمان

   مجموع ريمان

   نظرية
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 24: خواص التكامل المحدد
   خواص التكامل المحدد

   نظرية

   خاصية مُفيدة

   نظرية القيمة المتوسطة في التكامل
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 25: النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل
   النظرية الأساسية

   التكاملات المعتلة

   تطبيقات على التكامل

   حساب المساحات

   الأجسام والسطوح الدورانية

   أطوال المنحنيات

   المساحات الدورانية
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 26: الأعداد المركبة
   أنواع الأعداد

   تعريف العدد المركب و صوره المختلفة

   العمليات الجبرية (الجمع - الطرح - الضرب - القسمة)

   المرافق

   نظرية دى موافر
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 27: كثيرات الحدود- الجزء الأول
   تعريف

   نظرية الباقي

   النظرية الأساسية في الجبر

   القسمة التركيبية لهورنر
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 28: كثيرات الحدود - الجزء الثاني
   القسمة التركيبية التامة

   العلاقة بين بواقى القسمة و المشتقات التفاضلية

   العلاقة بين جذور المعادلة و معاملاتها

   تطبيقات
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 29: المتجهــات
   الكميات المتجهة والكميات العددية

   المتجهات فى بعدين

   جمع و طرح المتجهات

   المتجهات فى ثلاث ابعاد
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 30: الضرب القياسي
   تعريف

   خواص الجبر القياسى

   الزاوية بين متجهين

   متباينة كوشى – شفارز

   مركبة متجه فى اتجاه متجه أخر
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 31: الضرب الاتجاهي
   مراجعة لفك المحددات

   خواص الضرب الاتجاهى

   الضرب الثلاثى الاتجاهى

   الضرب الثلاثى القياسى
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 32: المصفوفات
   تعريف المصفوفة

   المصفوفات الشائعة

   العمليات الأولية
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 33: المحددات
   تعريف المحددة

   خصائص المحددات

   حل المعادلات الآنيّة وقاعدة كرامر

   المصفوفة الملحقة والمعكوس
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 34: الدوال القياسية
   الأثر

   المعيار

   الضرب الاتجاهي
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 35: فضاء المتجهات
   تعريف

   أمثلة مختلفـــة

   الفضائيات الجزئية

   التركيبـات الخطية

   التحويلات الخطية

   الاستقلال الخطى

   الوحدات الأساسية والأبعاد

   اختبار الاستقلال الخطى
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 36: الرتبة والعمليات الأولية
   رتبة المصفوفة

   حساب الرتبة بالمحددات

   الفضاء الانعدامي لمصفوفة

   العمليات الأولية
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 37: المعادلات الخطية - الجزء الأول
   أنواع المعادلات الخطية

   العمليات الأولية كطريقة لحل المعادلات

   معكوس المصفوفة

   الحذف والتعويض الرجعي
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 38: المعادلات الخطية - الجزء الثاني
   عدد المعادلات أقل من عدد المجاهيل أو حالة المصفوفة الشاذة

   شروط وجود الحل

   عدد المعادلات أكثر من عدد المجاهيل
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 39: مسائل في المعادلات الخطية الجزء الثالث
   مسائل عن وجود الحل أو كونه وحيداً

   إمرار منحني درجة ثانية بعدد من النقط

   دقة الحلول
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 40: القيم الخاصة والمتجهات الخاصة لمصفوف - الجزء الأول
   التعريف بالقيم الخاصة والمتجهات الخاصة

   الحالات المختلفة للقيم الخاصة

   الاستقطار وتطبيقاته
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 41: القيم الخاصة والمتجهات الخاصة لمصفوفة - الجزء الثاني
   خصائص القيم والمتجهات الخاصة

   أماكن وقوع القيم الخاصة
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 42: المصفوفات المتماثلة والموجبة إطلاقاً
   المصفوفات السوية

   خصائص المصفوفات المتماثلة

   المصفوفة الموجبة إطلاقاً وتطبيقاتها
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 43: المصفوفات غير القابلة للاستقطار ومسائل مرتبطة
   المصفوفات غير قابلة للاستقطار ونظرية جوردان

   المفكوك الطيفي لمصفوفة

   نظرية كايلي-هاملتون وكثيرة الحدود الصغري

   طرق عملية لحساب كثيرة الحدود الخاصة
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 44: الدوال المصفوفية
   التعريف بالدوال المصفوفية

   حساب الدوال المصفوفية بقابلية الاستقطار

   حساب الدوال المصفوفية بكايلي-هاملتون
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 45: الخط المسـتقيم
   معادلة الخط المستقيم

   الصورة الاتجاهية لمعادلة الخط المستقيم

   المعادلة المزدوجة لخطين مستقيمين -الصورة المتجانسة من الدرجة الثانية-

   المعادلة المزدوجة لمنصفي الزاوية

   المعادلة العامة من الدرجة الثانية لخطين مستقيمين

   نقل ودوران المحاور
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 46: الـدائـرة
   معادلة الدائرة

   معادلة المماس

   وتر التماس و الخط القطبى

   الدوائر المتعامدة

   المحور الأساسى

   الدوائر المتحدة المحور
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 47: القطاعات المخروطية - الجزء الأول
   تعريف

   القطع المكافئ

   المماس - وتر التماس -الخط القطبى - القطر

   الخواص الهندسية للقطع المكافئ
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 48: القطاعات المخروطية - الجزء الثاني
   القطع الناقص

   الخواص الهندسية للقطع الناقص

   القطع الزائد

   الخطآن التقاربيان

   الخواص الهندسية للقطع الزائد

   المعادلة العامة من الدرجة الثانية
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 49: الفضاء ثلاثى الابعاد - الجزء الأول
   تمثيل النقطة و نظم الاحداثيات

   معادلة المستوى

   الخط المستقيم

   الخطآن الشماليان
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 50: الفضاء ثلاثى الابعاد - الجزء الثاني
   الكرة

   معادلة الدائرة فى الفضاء الثلاثى

   المخروط

   الاسطوانات

   السطوح الدورانية و المجسمات
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια

Κεντρική Έδρα

Corso Vittorio Emanuele II, 39
00186 Roma - ITALIA
C.F.: 97394340588
P.IVA: 13937651001

Πιστοποιημένο email

info@pec.uninettunouniversity.net

Φοιτητική Γραμματεία

tel: +39 06 692076.70
tel: +39 06 692076.71
e-mail: info@uninettunouniversity.net

Τηλεδιάσκεψη

Library 1st floor: 90.147.90.157
Meeting Room 5th floor: 90.147.90.158

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Δώστε μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας


Ζήτησε πληροφορίες