Università telematica internazionale UNINETTUNO

MOOC Massive Open Online Courses (Academic Year 2018/2019)

الجبر الخطي


Διαφάνειες

ν. μαθήματος 1: الأعداد المركبة
   أنواع الأعداد

   تعريف العدد المركب و صوره المختلفة

   العمليات الجبرية (الجمع - الطرح - الضرب - القسمة)

   المرافق

   نظرية دى موافر
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 2: كثيرات الحدود- الجزء الأول
   تعريف

   نظرية الباقي

   النظرية الأساسية في الجبر

   القسمة التركيبية لهورنر
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 3: كثيرات الحدود - الجزء الثاني
   القسمة التركيبية التامة

   العلاقة بين بواقى القسمة و المشتقات التفاضلية

   العلاقة بين جذور المعادلة و معاملاتها

   تطبيقات
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 4: المتجهــات
   الكميات المتجهة والكميات العددية

   المتجهات فى بعدين

   جمع و طرح المتجهات

   المتجهات فى ثلاث ابعاد
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 5: الضرب القياسي
   تعريف

   خواص الجبر القياسى

   الزاوية بين متجهين

   متباينة كوشى – شفارز

   مركبة متجه فى اتجاه متجه أخر
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 6: الضرب الاتجاهي
   مراجعة لفك المحددات

   خواص الضرب الاتجاهى

   الضرب الثلاثى الاتجاهى

   الضرب الثلاثى القياسى
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 7: المصفوفات
   تعريف المصفوفة

   المصفوفات الشائعة

   العمليات الأولية
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 8: المحددات
   تعريف المحددة

   خصائص المحددات

   حل المعادلات الآنيّة وقاعدة كرامر

   المصفوفة الملحقة والمعكوس
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 9: الدوال القياسية
   الأثر

   المعيار

   الضرب الاتجاهي
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 10: فضاء المتجهات
   تعريف

   أمثلة مختلفـــة

   الفضائيات الجزئية

   التركيبـات الخطية

   التحويلات الخطية

   الاستقلال الخطى

   الوحدات الأساسية والأبعاد

   اختبار الاستقلال الخطى
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 11: الرتبة والعمليات الأولية
   رتبة المصفوفة

   حساب الرتبة بالمحددات

   الفضاء الانعدامي لمصفوفة

   العمليات الأولية
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 12: المعادلات الخطية - الجزء الأول
   أنواع المعادلات الخطية

   العمليات الأولية كطريقة لحل المعادلات

   معكوس المصفوفة

   الحذف والتعويض الرجعي
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 13: المعادلات الخطية - الجزء الثاني
   عدد المعادلات أقل من عدد المجاهيل أو حالة المصفوفة الشاذة

   شروط وجود الحل

   عدد المعادلات أكثر من عدد المجاهيل
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 14: مسائل في المعادلات الخطية الجزء الثالث
   مسائل عن وجود الحل أو كونه وحيداً

   إمرار منحني درجة ثانية بعدد من النقط

   دقة الحلول
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 15: القيم الخاصة والمتجهات الخاصة لمصفوف - الجزء الأول
   التعريف بالقيم الخاصة والمتجهات الخاصة

   الحالات المختلفة للقيم الخاصة

   الاستقطار وتطبيقاته
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 16: القيم الخاصة والمتجهات الخاصة لمصفوفة - الجزء الثاني
   خصائص القيم والمتجهات الخاصة

   أماكن وقوع القيم الخاصة
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 17: المصفوفات المتماثلة والموجبة إطلاقاً
   المصفوفات السوية

   خصائص المصفوفات المتماثلة

   المصفوفة الموجبة إطلاقاً وتطبيقاتها
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 18: المصفوفات غير القابلة للاستقطار ومسائل مرتبطة
   المصفوفات غير قابلة للاستقطار ونظرية جوردان

   المفكوك الطيفي لمصفوفة

   نظرية كايلي-هاملتون وكثيرة الحدود الصغري

   طرق عملية لحساب كثيرة الحدود الخاصة
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 19: الدوال المصفوفية
   التعريف بالدوال المصفوفية

   حساب الدوال المصفوفية بقابلية الاستقطار

   حساب الدوال المصفوفية بكايلي-هاملتون
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 20: الخط المسـتقيم
   معادلة الخط المستقيم

   الصورة الاتجاهية لمعادلة الخط المستقيم

   المعادلة المزدوجة لخطين مستقيمين -الصورة المتجانسة من الدرجة الثانية-

   المعادلة المزدوجة لمنصفي الزاوية

   المعادلة العامة من الدرجة الثانية لخطين مستقيمين

   نقل ودوران المحاور
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 21: الـدائـرة
   معادلة الدائرة

   معادلة المماس

   وتر التماس و الخط القطبى

   الدوائر المتعامدة

   المحور الأساسى

   الدوائر المتحدة المحور
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 22: القطاعات المخروطية - الجزء الأول
   تعريف

   القطع المكافئ

   المماس - وتر التماس -الخط القطبى - القطر

   الخواص الهندسية للقطع المكافئ
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 23: القطاعات المخروطية - الجزء الثاني
   القطع الناقص

   الخواص الهندسية للقطع الناقص

   القطع الزائد

   الخطآن التقاربيان

   الخواص الهندسية للقطع الزائد

   المعادلة العامة من الدرجة الثانية
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 24: الفضاء ثلاثى الابعاد - الجزء الأول
   تمثيل النقطة و نظم الاحداثيات

   معادلة المستوى

   الخط المستقيم

   الخطآن الشماليان
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια
ν. μαθήματος 25: الفضاء ثلاثى الابعاد - الجزء الثاني
   الكرة

   معادلة الدائرة فى الفضاء الثلاثى

   المخروط

   الاسطوانات

   السطوح الدورانية و المجسمات
Πηγαίνετε σε αυτή τη διαφάνεια

Κεντρική Έδρα

Corso Vittorio Emanuele II, 39
00186 Roma - ITALIA
C.F.: 97394340588
P.IVA: 13937651001

Πιστοποιημένο email

info@pec.uninettunouniversity.net

Φοιτητική Γραμματεία

tel: +39 06 692076.70
tel: +39 06 692076.71
e-mail: info@uninettunouniversity.net

Τηλεδιάσκεψη

Library 1st floor: 90.147.90.157
Meeting Room 5th floor: 90.147.90.158

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Δώστε μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας


Ζήτησε πληροφορίες